Disclaimer

Aan de inhoud van deze website is grote zorg besteed. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie niet compleet, verouderd of onjuist is. Mr. Mirjam Schellens Familierecht Advocaat & Scheidingsmediator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van de inhoud van de website en tevens niet voor het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.mirjamschellens.nl

Waar via de website van mr. Mirjam Schellens Familierecht Advocaat & Scheidingsmediator toegang wordt geboden tot websites en/of informatie van derden is mr. Mirjam Schellens Familierecht Advocaat & Scheidingsmediator niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie via deze bronnen.

Alle werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met mr. Mirjam Schellens Familierecht Advocaat & Scheidingsmediator. Op deze overeenkomst zijn, onder uitsluiting van alle andere voorwaarden, de algemene voorwaarden van mr. Mirjam Schellens Familierecht Advocaat & Scheidingsmediator van toepassing. Deze algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.

De informatie en illustraties op deze website mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen of op welke wijze dan ook worden gekopieerd.